Бібліотека ліцея розвиває творчі здібності, таланти, пізнавальні інтереси й сприяє успішному засвоєнню навчальних програм учнями, підвищенню методичної та педагогічної майстерності педпрацівників через відповідні технології інформаційної та масової роботи.

Інформаційна функція бібліотеки реалізовується через:

  • виставки нових надходжень;
  • інформаційні огляди;
  • картотеки індивідуальної інформації;
  • тижні бібліографії;
  • інформаційні бібліотечно-бібліографічні консультації, уроки;
  • інформування про книги;
  • виставки-перегляди
  • турніри знавців, вікторини, тощо.

Масові заходи бібліотеки проводяться в діалогових, рекламнонформаційних та ігрових формах.

Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцея і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно- просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час.

Свою діяльність бібліотека ліцею організовує спільно з педагогічним колективом.