ВИХОВНА РОБОТА


МЕТА:

Вмотивовані активні здобувачі освіти, всебічно розвинені, які прагнуть до неперервного професійного розвитку, самореалізації, конкурентоздатні та мобільні на ринку праці, з активною громадянською позицією, морально-етичними якостями, відповідальні за результати власної діяльності.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • формувати комунікативні навички, вирішення конфліктів мирним шляхом, впровадження відновних практик та медіації;
 • формувати правову компетентність;
 • формувати професійну компетентність;
 • формувати екологічну компетентність;
 • формувати економічну компетентність;
 • формуванням навиків для саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості;
 • формувати національно-патріотичну свідомість, виховувати повагу до Конституції держави, законодавства, державних символів, любові до рідної землі свого народу та до рідної мови, прищеплювати шанобливе ставлення до історії, культури свого народу та  звичаїв;
 • виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для вільного вибору нею світоглядної позиції;
 • утверджувати принципи загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбності, осмислення моральних та культурних цінностей та відповідальність за свої вчинки;
 • розвивати індивідуальні здібності та таланти здобувачів освіти, пропагувати здоровий спосіб життя.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • активні, всебічно розвинені здобувачі освіти, здатні до саморозвитку;
 • підвищення рівня вихованості;
 • сформованість базових , особистісних та професійних компетентностей.