Головна мета – формувати високорозвинену особистість, яка поєднує в собі духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізичну досконалість.

Основні завдання:

 1. формування національної свідомості, любові до рідної землі свого народу, мови бажання працювати для розвитку держави;
 2. формувати особистість майбутнього кваліфікованого робітника для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та самовдосконаленості;
 3. виховувати громадянина суспільства, який усвідомлює вже сьогодні всю важливість економічних знань і необхідність вміло використовувати ці знання в найближчому майбутньому, який хоче змін на краще для своєї держави і для себе, формує в собі здатність до саморозвитку, самоосвіти, творчої ініціативи та активності, самостійності у прийнятті рішень;
 4. прищеплювати шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
 5. виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для вільного вибору нею світоглядної позиції;
 6. стверджувати принцип загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працьовитості;
 7. формувати культуру взаємин між учнями, культуру взаємин зі старшими;
 8. виховувати повагу до закону, державної символіки, формувати правову культуру молоді;
 9. розвивати індивідуальні здібності і таланти учнів, пропаганду основ здорового способу життя;
 10. формувати екологічну культуру людини, гармонійні стосунки з природою;
 11. створити умови для соціальної реабілітації педагогічно запущених учнів.

Основні напрямки виховної роботи:

 • Суспілне виховання;
 • Родинно-сімейне виховання;
 • Національно-патріотичне виховання;
 • Трудове виховання;
 • Художньо-естетичне виховання;
 • Моральне виховання;
 • Екологічне виховання;
 • Формування Здорового способу життя;
 • Превентивне виховання;
 • Сприяння творчому розвитку особистості.

Принципи виховної роботи ліцею:

Процес виховання ґрунтується на таких принципах:

 1. Цілеспрямованість виховання.
 2. Зв’язок виховання з життям.
 3. Єдність свідомості та поведінки у вихованні.
 4. Виховання в праці.
 5. Комплексний підхід у вихованні.
 6. Виховання особистості в колективі.
 7. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів.
 8. Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього.
 9. Індивідуальний підхід до учнів у вихованні.
 10. Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні.
 11. Єдність педагогічних вимог ліцею, сім’ї і громадськості.