Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 • Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1/9-462

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.» на діяльність психологічної служби у 2019-2020 н. р. покладено такі завдання:
 • допомагати у вирішенні проблем адаптації учнів до закладу професійної освіти;
 • соціально-педагогічний патронаж учнів і їх батьків (законних представників) в системі професійної (професійно-технічної) освіти;
 • попередження неблагополуччя у розвитку учня, групи, відхилень у розвитку особистості, конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках, запобігання створенню конфліктних ситуацій у освітньому процесі;
 • збереження і зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу;
 • створення таких умов навчання та виховання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти;
 • виявляти соціальні питання, які потребують негайного вирішення, за потреби направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • планувати і реалізовувати завдання соціалізації учнів, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі, надавати допомогу учням і сім’ям, що знаходяться у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги;
 • здійснювати заходи щодо запобігання та протидії насильству; сформувати у здобувачів освіти навички спілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, адекватно ставитися до збереження власного здоров’я, подолати шкідливі звички, протидіяти насильству, розвинути психологічну культуру здобувачів освіти;
 • проводити індивідуальну роботу з учнями, залучати їх до роботи в гуртках, секціях;
 • формувати позитивний мікроклімат в учнівському колективі;
 • захист прав учнів, за відповідним дорученням представлення їхніх інтересів у правоохоронних і судових органах та інших організаціях;
 • вивчати та оцінювати особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (групи), учнівського колективу в цілому;
 • прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;
 • забезпечувати захист прав і свобод учнів, створення безпечного середовища (запобігання негативним явищам в учнівському середовищі);
 • посилити профілактичну роботу щодо протидії торгівлі людьми;
 • надавати психологічну і соціально-педагогічну допомогу постраждалим, внутрішньо переміщеним учням, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО;
 • надавати рекомендації (поради) учням, батькам, викладачам, майстрам в/н та іншим особам з питань соціально-педагогічної допомоги;
 • надавати необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу учням, які потребують соціальної допомоги чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо.