Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості, виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.


Історія професії


Слово обліковець з’явилося в часи Петра I і означає книгознавство. Очевидно на честь цього, із причин переоцінки значення обліку й контролю взагалі за всіх часів існування адміністративної системи керування до професії обліковець ставлення держави й суспільства було досить прохолодне. У зв’язку з переходом економічної республіки на ринкові відносини різко помінялося ставлення до цієї професії. Від уміння обліковця працювати, знання бухгалтерського обліку сьогодні, як ніколи, залежить робота підприємств.


Характер роботи:


Буде знати:
 • нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
 • основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

Буде вміти:
 • перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу бухгалтерського обліку для прийняття рішення;
 • систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах;
 • на документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них;
 • готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду;
 • готувати дані та форми документів для розрахункових операцій;
 • вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо;
 • здійснювати реєстрацію документів, які надходять в підрозділ бухгалтерського обліку;
 • комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку;
 • передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі

Професійно важливі якості: високий рівень математичних (рахункових) здібностей; здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;  гарний розвиток концентрації, стійкості та переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися певним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший); хороші мнемічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті); здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами та цифрами); висока стійкість; технічна підготовка (навички роботи на персональному комп’ютері);  посидючість, терплячість; наполегливість;обов’язковість;відповідальність; чесність; акуратність; емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю).


Перспективи:  Професія  відзначається високою  популярністю. Навчання за рахунок регіонального замовлення. Гарантоване оплачуване робоче місце під час виробничої практики та працевлаштування за професією. Фахівці фінансового сектора економіки  залишаються найбільш затребуваними на ринку і працюють практично у всіх галузях господарства, сфери послуг, фінансових установах.  Досвідчені представники професії постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес – аудиторську чи консалтингову фірму.